Het Perspectief op Facebook Twitter Youtube RSS-feed e-Portaal

Het Perspectief - Avondschool - Volwassenenonderwijs - Gent  

Share

 

De inschrijvingen voor cursussen met start in september werden op 10 oktober definitief afgesloten. Info over het tweede semester vreemde talen en informatica verschijnt ten laatste 15 december online.

 

Stad Gent plant wegenwerken op de Henleykaai ter hoogte van het einde van onze parking. Update: vertraging. 

Een exacte timing is er niet, maar door het slechte weer van midden november en de koude van eind november lopen de plannen om een verkeersremmer aan te leggen op de Henleykaai vertraging op.  De aannemer gaf ons te kennen dat de werken vermoedelijk pas net voor de kerstvakantie zullen aanvangen. De Henleykaai zal tijdelijk worden afgesloten voor het verkeer vanaf de speeltplaats van het PHTI (B-Blok). Hierdoor zal er deze maand tijdelijk tweerichtingsverkeer worden gecreëerd tussen de stadsring en onze parking. De aannemer voorziet 10 dagen voor de verharding van de asfaltering na aanvang van de werken. Mogen wij vragen om de signalisatie en het tijdelijke parkeerverbod op een deel van de Henleykaai te respecteren om zo een vlotte bereikbaarheid van ons centrum te blijven garanderen.