Het Perspectief op Facebook Twitter Youtube RSS-feed Dokeos

Specialisatie Leraar NT2  

Share

 

Tal van scholen en centra organiseren vandaag lessen Nederlands voor anderstaligen. Daarom organiseert Het Perspectief een opleiding voor kandidaat-leraren Nederlands als Tweede Taal (NT2). Ideaal voor wie vandaag al NT2 of Nederlands geeft en dat morgen nog beter wil doen. Perfect ook voor wie nu graag wil instappen in dit boeiende vak. De specialisatieopleiding SLO NT2 loopt over 2 semesters en start in september en in februari (NIEUW) telkens met een groep van max. 20 cursisten. Het eerste semester volg je elke woensdagavond les. Het tweede semester loop je stage. 

Toelatingsvoorwaarden

  • een lerarendiploma 
  • een talendiploma (taal- en letterkunde, vertaler-tolk, logopedie, prof bachelor onderwijs met taalvak) 
  • Je bent moedertaalspreker of je hebt minimum C1 niveau Nederlands 

Als je geen talendiploma hebt, kan je wel deelnemen op basis van EVC: minimum 720u recente ervaring in het NT2-werkveld.

Het is mogelijk om de opleiding te combineren met de SLO-opleiding in het Perspectief (enkel voor talentraject).

Voor meer informatie, neem contact op met Peter Vervaet of Jan Strybol

 

Wachtlijst voor 2°semester aanmelden bij sabine.verspeurt@hetperspectief.net