Zoek cursussen
Vul één of meerdere velden in

Centrumvisie

In-team

We bouwen samen aan een centrum met een open communicatiecultuur waar de mens centraal staat en waar enthousiaste medewerkers en cursisten zich in al hun diversiteit maximaal kunnen ontplooien.

Grensverleggend

We focussen op het individuele leerproces van elke cursist in een motiverende leeromgeving waar theorie en praktijk met elkaar verweven worden. We delen intern en extern expertise en durven daarbij onze grenzen en die van het onderwijs te doorbreken.

Perspectieven bieden

We organiseren een gevarieerd opleidingsaanbod en bieden kwaliteitsvol onderwijs dat inspeelt op de actuele noden van de maatschappij. We stimuleren professionalisering van onze medewerkers en (h)erkennen daarbij ieders kwaliteiten.