Zoek cursussen
Vul één of meerdere velden in

Wiskunde

Wat leer je in deze cursus?

Wiskunde AAV bestaat uit 3 modules:

Wiskunde Basis

In deze module leer je de basis die nodig is voor de volgende modules wiskunde. Deze basis is noodzakelijk voor de module wiskunde M1, en wenselijk voor de module wiskunde M2.

In deze cursus leer je:

 • wiskundetaal begrijpen en gebruiken
 • basisbewerkingen (optellen, vermenigvuldigen, delen, machten en vierkantswortel) met gehele getallen (positieve en negatieve getallen) en met breuken uitvoeren
 • op bovenstaande basisbewerkingen de volgorde van de bewerkingen en het gebruik van haakjes correct toepassen
 • rekenen met evenredigheden zoals recht en omgekeerd evenredig
 • bij schaalberekeningen evenredigheden toepassen
 • een (eenvoudig) percentage omzetten in een breuk of getal in decimale schrijfwijze en omgekeerd
 • uit het hoofd eenvoudige en veelvoorkomende procenten berekenen (10%, 20%, 25%, 50%, 75%, 100%)
 • zinvol afronden bij opeenvolgende berekeningen
 • concrete informatie halen uit allerhande grafieken in de media (zoals kranten, tijdschriften, internet, …)
 • een eenvoudig rekentoestel zinvol gebruiken om ingewikkeldere berekeningen te maken met gehele getallen, breuken, haakjes, procenten.

 

Wiskunde M1

Deze module behandelt op een wiskundige manier het verband tussen verschillende variabelen. Vanuit concrete situaties gaat men werken met grafieken, tabellen en formules.

In deze cursus leer je:

 • rechten, krommen, lijnstukken, halfrechten, hoeken, veelhoeken, driehoeken, vierhoeken, cirkels, kubussen, balken, piramides, cilinders, kegels en bollen herkennen en hun eigenschappen kennen.
 • omtrek en oppervlakte berekenen van bekende vlakke figuren.
 • inhoud berekenen van bekende ruimtefiguren.
 • de stelling van Pythagoras gebruiken in betekenisvolle context.
 • vraagstukken oplossen in verband met bovenstaande inhouden.
 • betekenisvolle formules omvormen.
 • eenvoudige verbanden beschrijven tussen variabelen met behulp van formules.
 • de samenhang geven tussen de verschillende voorstellingswijzen van een functie: verwoording, tabel, grafiek, voorschrift.
 • een gegeven tabel en grafiek interpreteren, minstens met betrekking tot het aflezen van bepaalde waarden, het aflezen van extreme waarden en het interpreteren van het globale verloop (constant, stijgen, dalen).
 • een tabel maken van het verband tussen variabelen als de grafiek of de verwoording gegeven is.
 • in een opportuun gekozen assenstelsel, een grafiek tekenen van het verband tussen variabelen als de tabel of de verwoording gegeven is.
 • aan de hand van voorbeelden grafieken tekenen en bespreken van enkele eenvoudige functies met behulp van ICT.

 

Wiskunde M2

In deze module maak je kennis met de basisbegrippen uit de statistiek en leer je gegevens te interpreteren.

Na deze cursus kan je:

 • beoordelen of een steekproef representatief is voor een populatie
 • statistische gegevens uit frequentietabellen en grafische voorstellingen interpreteren
 • een frequentietabel opstellen
 • met Excel de passende grafische voorstelling maken om statistische gegevens te interpreteren
 • rekenkundig gemiddelde, mediaan en variatie van een steekproef interpreteren en berekenen
 • een beperkt statistisch onderzoek uitvoeren.

 

Vrijstellingen

Aan de hand van een vrijstellingsproef kan je al snel naar het niveau dat bij je past. Ook je vroegere schoolresultaten kunnen leiden tot vrijstelling van bepaalde modules. Daarvoor kijken we naar resultaten die maximaal 4 jaar geleden behaald werden en enkel op vertoon van het originele rapport.

Lees hier meer over de vrijstellingsproeven voor het vak Wiskunde (pdf).

 

Aanbod

CursusDagInfoStartEindeLocatieUur
Wiskunde M1Wo27/01/2123/06/21EEKLO - Campus PTI18.00 - 21.44
Wiskunde M2Di26/01/2130/03/21EEKLO - Campus PTI18.00 - 21.44
Wiskunde basisDi10/11/2019/01/21EEKLO - Campus PTI18.00 - 21.44
Wiskunde M1Ma14/09/2018/01/21Sint-Amandsberg - Tinelstraat13.15 - 16.50
Wiskunde M1Wo18/11/2024/03/21GENT - Henleykaai18.00 - 21.10
Wiskunde M1Wo09/12/2023/06/21EEKLO - Campus PTI09.00 - 11.50
Wiskunde M2Di10/11/2012/01/21Sint-Amandsberg - Tinelstraat08.40 - 12.10
Wiskunde M2Wo18/11/2020/01/21GENT - Henleykaai18.00 - 21.10
Wiskunde M2Ma07/12/2015/03/21EEKLO - Campus PTI09.00 - 11.50
Wiskunde basisDi08/09/2027/10/20Sint-Amandsberg - Tinelstraat08.40 - 12.10
Wiskunde basisWo09/09/2002/12/20EEKLO - Campus PTI09.00 - 11.50
Wiskunde basisWo09/09/2028/10/20GENT - Henleykaai18.00 - 21.10
Inschrijven nieuwsbrief
Blijf op de hoogte van nieuwe cursussen, interessante tips en weetjes uit Het Perspectief.
Neen bedankt
Je kan je op elk moment weer afmelden door te klikken op 'uitschrijven' onderaan elke nieuwsbrief.
Lees onze privacyverklaring
Mis niks. Meld je vandaag nog aan.
×
×