Zoek cursussen
Vul één of meerdere velden in

Frans voor leraren secundair onderwijs

Wat is CLIL?

CLIL (Content & Language Integrated Learning) is een onderwijsvorm waarbij een deel van het curriculum in een andere taal wordt aangeboden. Sinds september 2014 zijn er al heel wat scholen officieel mee van start gaan. Een CLIL-leraar moet een taalcertificaat behalen en inzicht in de CLIL-methodologie verwerven. Wij bieden zowel een taalmodule aan waarbij je het nodige taalcertificaat kan behalen als een module CLIL-methodologie.

Voor wie is deze taalmodule Frans?

Deze cursus is bedoeld voor:

  • Leerkrachten zaakvakken met een goed niveau Frans die misschien CLIL Frans wensen te geven.
  • Startende leerkrachten Frans die net afgestudeerd zijn of een SLO-opleiding volgen, en graag hun taalvaardigheid extra trainen.
  • Leerkrachten Frans die al enkele jaren geen lessen Frans meer geven en die graag een opfrissing of verdieping wensen.
  • Alle leerkrachten die hun taalniveau een boost willen geven van een hoog B2 naar C1 niveau!

Deze cursus leidt tot een officieel bewijs C1. Dit is noodzakelijk om CLIL Frans te kunnen geven.

Wat mag ik verwachten van deze cursus?

De cursus bestaat uit 80 lestijden, in blended learning (= deels contactonderwijs, deels afstandsonderwijs). Om zoveel mogelijk de taalvaardigheid te trainen wordt er tijdens contactlessen vooral gefocust op interactie, spreken en luisteren. Ondersteunende kennis, lezen, schrijven… oefen je van op afstand, thuis op je computer… De cursus is specifiek gericht op taal in klassituaties. Dit betekent dus dat er uitsluitend met onderwijsgerelateerde inhouden gewerkt wordt. Het spreken oefen je o.a. via microlesjes, zo wordt alles steeds binnen een klascontext toegepast!

Kan ik gewoon inschrijven voor deze cursus?

Als je geen certificaat Effectiveness 12A van een CVO hebt, leg je eerst een niveautest af. Deze test bestaat uit een schriftelijk deel met meerkeuzevragen en een kort gesprek met de lesgever. Op basis hiervan bekijkt de lesgever of je op dit niveau kan instappen. Om organisatorische reden vragen we om op voorhand te registreren.

Meer weten?

Deze cursus wordt dit schooljaar niet ingericht.

Voor alternatieven voor het behalen van een C1 Frans: mail naar of via 09 267 12 88 (Trui).

Wil je graag de CLIL methodiek onder de knie krijgen? Het volledige aanbod CLIL masterclasses vind je op www.pov.be

Aanbod

Deze cursus wordt momenteel niet ingericht. Registreer je nu al op onze wachtlijst en wij brengen je op de hoogte bij een nieuw startmoment