Zoek cursussen
Vul één of meerdere velden in

Hoe inschrijven?

Online of persoonlijk op onze secretariaten inschrijven?

Voor heel wat cursussen en opleidingen kan je je online inschrijven.

Deze kan je herkennen aan de link ‘Schrijf nu in’ in het cursusoverzicht. Hieronder zie je een voorbeeld:

 

Als er in de kolom ‘Info’ in bovenstaand cursusoverzicht niets staat betekent dit dat je voor deze cursus enkel kan inschrijven via het secretariaat. Of in het geval de cursus doorgaat in een lokaal dienstencentrum enkel ter plaatse.

Bekijk de openingsuren van de secretariaten

 

Wat breng je mee bij inschrijving op het secretariaat?

Breng bij je inschrijving een geldige identiteitskaart mee en eventuele vrijstellingsattesten.

Vergeet niet je hoogstbehaalde diploma mee te brengen naar de inschrijving. Wie voor een eerste jaar vreemde talen inschrijft hoeft geen diploma’s mee te brengen.

Uit veiligheidsoverwegingen vragen we om enkel met bancontact of creditcard te betalen of met opleidingscheques voor de opleidingen die in aanmerking komen voor gebruik van opleidingscheques.

 

Hoe online inschrijven?

Online inschrijven, gebeurt in een beveiligde webomgeving, waarbij ook online betalen is geïntegreerd. Een éénmalige registratie is verplicht. Na registratie kan je probleemloos online inschrijven op de beveiligde webomgeving, via de link ‘Schrijf nu in’ in het cursusoverzicht. Op dit moment is het alleen mogelijk om te betalen met bancontact bij een online inschrijving. Geen creditcard.

Ondervind je problemen? Neem dan contact op met ons via en voeg een printscreen van je probleem toe aan je bericht.

Beschik je niet over de Belgische nationaliteit?

Het online inschrijven gebeurt op basis van het rijksregisternummer. Heb je de recent reeds een cursus gevolgd bij ons, kijk dan op je vorig inschrijvingsbewijs om je BISNR te achterhalen waar je je tevens kan mee online inschrijven of neem contact op met ons via 

Wie kan zich inschrijven?

Toelatingsvoorwaarden SO (Secundair Onderwijs)
Wie 16 jaar wordt tijdens het schooljaar van inschrijving kan een opleiding volgen. Als je 15 jaar bent en 2 jaar secundair onderwijs met vrucht achter de rug hebt, word je ook toegelaten.
Om tot de beginnerscursus of -module toegelaten te worden, moet je enkel voldoen aan de hoger vernoemde leeftijdsvoorwaarden tenzij er een bepaalde specifieke voorkennis is vereist (bijvoorbeeld bij sommige informaticavakken).
Je wordt tot een vervolgjaar of -module toegelaten als je:

 • het examen van het voorgaande jaar of de voorgaande module met succes hebt afgelegd (aan ons centrum of aan een ander CVO),
 • een diploma, getuigschrift, (deel)attest of (deel)certificaat hebt dat overeenstemt met het niveau van het voorgaande jaar of de voorgaande module,
 • slaagt voor een instaptoets als je geen studieattest kan voorleggen. Een instaptoets leg je bij voorkeur af tijdens de infodagen. Ook in september worden nog heel wat niveautesten georganiseerd. Je vindt alle info hierover terug op de pagina’s van de specifieke taal. Opgelet: deze mogelijkheid geldt niet voor cursisten die het voorgaande jaar of de voorgaande module in ons centrum volgden.

Opgelet:

 • Volgens het decreet op het volwassenenonderwijs kan je maximum twee keer na elkaar dezelfde cursus of module volgen, ongeacht of je geslaagd was of niet.
 • Naast de algemene toelatingsvoorwaarden zijn er ook opleidingen waarvoor specifieke (bijkomende) voorwaarden gelden.
 • Bij dameskappen en schoonheidsverzorging moet je voldoende kennis van het Nederlands hebben. Als je het secundair onderwijs niet in het Nederlands gevolgd hebt, moet je een mondelinge en schriftelijke test afleggen.

Toelatingsvoorwaarden HBO5 (Hoger beroepsonderwijs)
Om toegelaten te worden tot een opleiding van het hoger beroepsonderwijs moet je voldaan hebben aan de deeltijdse leerplicht. Dit betekent dat je op het ogenblik van de inschrijving 18 jaar bent. Indien de inschrijving plaatsvindt tussen 1 september en 31 december, dan moet je 18 worden voor 31 december van hetzelfde kalenderjaar.

Daarenboven moet je beschikken over één van de volgende studiebewijzen:

 • een studiegetuigschrift van het tweede leerjaar van de derde graad van het secundair onderwijs,
 • een diploma van secundair onderwijs,
 • een certificaat van een opleiding van het secundair onderwijs voor sociale promotie van minimum 900 lestijden,
 • een certificaat van een opleiding van het secundair volwassenenonderwijs van minimum 900 lestijden,
 • een diploma van het hoger onderwijs voor sociale promotie,
 • een diploma van hoger beroepsonderwijs,
 • een diploma van het hoger onderwijs van het korte type met volledig leerplan,
 • een diploma van bachelor of master,
 • een studiebewijs dat krachtens een wettelijke norm, een Europese richtlijn of een internationale overeenkomst wordt erkend als gelijkwaardig met één van de voorgaande diploma’s.

Bij ontstentenis van een dergelijke erkenning kan het centrumbestuur personen die in een land buiten de Europese Unie een diploma of een getuigschrift hebben behaald dat toelating geeft tot het hoger professioneel onderwijs dan wel het academisch onderwijs in dat land, toelaten tot de inschrijving voor een opleiding hoger beroepsonderwijs.

Afwijkende toelatingsvoorwaarden
Indien je niet aan de algemene voorwaarden voldoet om een opleiding in het hoger beroepsonderwijs te kunnen aanvatten, dan kan je toch toegelaten worden tot de module of het leerjaar op basis van:

 • het algemene niveau, getoetst met een toelatingsproef (door het centrum georganiseerd).
Inschrijven nieuwsbrief
Blijf op de hoogte van nieuwe cursussen, interessante tips en weetjes uit Het Perspectief.
Neen bedankt
Je kan je op elk moment weer afmelden door te klikken op 'uitschrijven' onderaan elke nieuwsbrief.
Lees onze privacyverklaring
Mis niks. Meld je vandaag nog aan.
×
×