Zoek cursussen
Vul één of meerdere velden in

Missie / Visie

Missie
Het Perspectief is het provinciaal centrum voor volwassenenonderwijs in Gent.
Het is een maatschappelijk georiënteerd en pluralistisch centrum dat met een ruim en gestructureerd opleidingsaanbod bijdraagt tot taalbeheersing en tot de persoonlijke en/of professionele ontwikkeling van volwassenen.

 

Visie
Het Perspectief monitort voortdurend de noden van mensen en van de samenleving om met een relevant opleidingsaanbod bij te dragen tot taalbeheersing en tot de persoonlijke en/of professionele ontwikkeling van volwassenen. Het Perspectief zet continu in op vernieuwingen binnen de onderwijsdidactiek en is dan ook een referentie voor het volwassenenonderwijs. Met een persoonsgerichte benadering wordt maximaal ingespeeld op de noden en behoeften van de cursisten.
De medewerkers van Het Perspectief vormen samen een actief lerend netwerk dat cursisten inspireert, en dat deskundigen uit vele geledingen van de samenleving aanspreekt om samen te werken en zo expertise op te bouwen en te delen.