Zoek cursussen
Vul één of meerdere velden in

Nieuws

Update en FAQ coronavirus

 

Op 15 mei start een deel van het Vlaams Onderwijs opnieuw op. Dit is echter niet van toepassing op het volwassenenonderwijs.
Alles wijst erop dat er dit schooljaar geen contactlessen meer zullen opstarten.

 

Wat betekent dit voor het verdere verloop van jouw opleiding?

Je volgt Nederlands (NT2):
 • Alle lessen Nederlands verlopen voor de rest van het schooljaar online/in afstand.
 • Je krijgt alle informatie over het online leren via jouw lesgever.

Lees hier meer over het coronavirus in duidelijke taal

Je volgt talen, AAV, ICT:
 • Wij blijven maximaal inzetten op afstandsonderwijs de komende weken. We gaan er van uit dat er geen heropstart van de contactlessen zal zijn.
 • Al onze lessen worden tot het einde van het schooljaar verdergezet via online opdrachten of online lessen.
 • We rekenen op ieders flexibiliteit om het schooljaar samen met ons digitaal af te ronden!
Je volgt een technische opleiding, of een opleiding ‘hair, beauty, grime & visagie’:
 • Gezien de eigenheid van deze modules, is het niet mogelijk om alle praktijklessen volledig via afstandsonderwijs in te richten.
 • Vandaar hebben we besloten om de resterende lessen van dit schooljaar uit te stellen tot volgend schooljaar.
 • We zoeken naar mogelijkheden om deze lessen (deels) te kunnen inhalen in het schooljaar 2020 – 2021 zodat je jouw module toch nog kan afronden. Aansluitend zal je kunnen starten met de vervolgmodule.
 • Per module wordt bekeken hoe dit georganiseerd kan worden. We houden je op de hoogte. We rekenen op jouw begrip en geduld in deze moeilijke situatie.
Je volgt de opleiding Gids/reisleider

Theoriemodules

 • Voor de theoriemodules blijven we maximaal inzetten op afstandsonderwijs de komende weken. We gaan er van uit dat er geen heropstart van de contactlessen zal zijn.
 • De theorielessen worden tot het einde van het schooljaar verdergezet via online opdrachten of online lessen.
 • We rekenen op ieders flexibiliteit om het schooljaar samen met ons digitaal af te ronden!

Praktijkmodules + projecten

 • Gezien de eigenheid van deze modules, is het niet mogelijk om alle praktijklessen volledig via afstandsonderwijs in te richten.
 • We proberen ook deze modules af te ronden dit schooljaar als de overheidsmaatregelen het toelaten. Laten de maatregelen het niet toe, dan zullen deze modules in het najaar afgerond worden.
 • Per module wordt bekeken hoe dit georganiseerd kan worden. We houden je op de hoogte.
 • We rekenen op jouw begrip en geduld in deze moeilijke situatie

 

Kan ik het secretariaat in deze periode contacteren?

Ook al is onze school gesloten, al onze medewerkers blijven doorwerken.
We zijn telefonisch bereikbaar van maandag t.e.m. vrijdag, van 9.00 u. tot 19.00 u.

tel. 09 267 12 90

 

Welke invloed heeft het opschorten van de lessen op het aantal uren Vlaams opleidingsverlof (VOV) waarop de werknemer recht heeft?

In deze uitzonderlijke situatie mogen opgeschorte lessen ook vervangen worden door afstandsonderwijs of zelfstudie als er ook contactmomenten zijn bv via Skype, Webinars, opdrachten die gemaakt moeten worden,… Deze uren tellen dus ook mee voor VOV (Vlaams opleidingsverlof).

Voor het recht op Vlaams Opleidingsverlof (VOV) verandert er niets omwille van de opschorting van de contactlessen. Enkel de deelname aan de eindbeoordeling van de module is van belang voor het recht op VOV. Neem je hieraan niet deel als cursist, dan is er geen recht op VOV.
Indien we ons genoodzaakt zouden zien om de module stop te zetten zonder eindbeoordeling, dan zullen we je hierover verder contacteren.

Meer info over VOV

 

Welke invloed heeft het opschorten van de lessen op het aantal uren Betaald Educatief Verlof (BEV) waarop de werknemer recht heeft?

Optie 1: er wordt afstandsonderwijs ingericht:

Gezien de uitzonderlijke omstandigheden komt afstandsonderwijs tijdelijk in aanmerking voor BEV. De uren van deze vervanglessen via afstandsonderwijs mogen als ‘aanwezig’ geregistreerd worden op de aanwezigheidsattesten (BEV) van de deelnemende cursisten.

Optie 2: er wordt geen afstandsonderwijs ingericht:

Als de lessen na de coronaperiode opnieuw ingepland worden, wordt de opleidingsduur verlengd. We wijzigen in dit geval de einddatum alsook de lesdata van de opleiding op de aanwezigheidsattesten.
Indien de einddatum van de lessen door het organiseren van inhaallessen verschoven wordt naar het volgende schooljaar, mag het BEV opgenomen worden tot de laatste lesdag (of het laatste evaluatiemoment).

Meer info over BEV

 

Wordt het inschrijvingsgeld voor de geschorste lessen terugbetaald?

Het inschrijvingsgeld is afhankelijk van het aantal lestijden waarvoor wordt ingeschreven, niet van aantal lessen die effectief gevolgd worden. Het wegvallen van een les heeft dus geen impact op het inschrijvingsgeld en kan geen aanleiding geven tot een (gedeeltelijke) terugbetaling.

 

Kan ik iets ophalen op school?

Momenteel zijn onze campussen gesloten en is het niet mogelijk om werkstukken op te halen.

 

Gaan de proclamaties nog door?

We annuleren alle geplande proclamaties op het einde van dit schooljaar en zullen zoeken naar andere manieren om je resultaten en behaalde certificaten/diploma te bezorgen.

 

 

We willen je graag bedanken voor jouw begrip en geduld in deze moeilijke situatie. Zorg in deze tijden van Corona goed voor jezelf en je naasten.