Zoek cursussen
Vul één of meerdere velden in

NT2 Leraar

Voor wiens interesse uitgaat naar NT2 (Nederlands als tweede taal) hebben wij verschillende cursussen. Enerzijds is er de lerarenopleiding – specialisatie NT2 voor kandidaat-leraren NT2, maar ook voor wie vandaag al NT2 geeft en nog wil bijleren. Deze opleiding omvat een semester waarin je les volgt en een semester waarin je stage loopt. Anderzijds zijn er de nieuwe minicursussen NT2-basiskit en NT2-springplank, respectievelijk een praktische training voor wie anderstaligen helpt met ‘hun Nederlands’, hen begeleidt naar de werkvloer … en een module voor startende NT2-leraren.