Zoek cursussen
Vul één of meerdere velden in

Basistraject 2,5 jaar

Voor wie is deze opleiding?

De opleiding Opvoeder/begeleider in de Jeugd- en Gehandicaptenzorg geeft een professionele vorming en opleiding voor begeleid(st)ers van kinderen, jongeren en volwassenen in de welzijnssector.

De opleiding is bedoeld voor mensen die willen werken als opvoed(st)er/begeleid(st)er (A2) in de welzijnssector.

Duur & frequentie

Je doet de opleiding in 5 semesters:

 • In het eerste semester is er geen praktijk, maar wordt er naar de praktijk toe gewerkt.
  We stomen je als het ware klaar voor het werkveld: kennis van het werkveld, kennis van de taken en rechten en plichten van een opvoeder/begeleider…
  Maar ook: hoe bied ik mezelf aan aan een organisatie? Ben ik er klaar voor? Wat zijn mijn sterke kanten als toekomstig opvoeder? Ken ik ook mijn zwakkere kanten, mijn ‘valkuilen’?
 • Vanaf het tweede semester sta je in de praktijk. In semesters 2 en 3 staat het ‘basiswerk’ van een opvoeder/begeleider centraal. Je doet dan praktijk in een ortho-agogische setting in een team van opvoeders. In de zoektocht naar een goede praktijk-/stageplaats word je door ons begeleid en gesteund – we vertrekken van een eigen lijst van mogelijke praktijk-/stageplaatsen.
 • In de semesters 4 en 5 staat het je vrij om praktijk te doen binnen de welzijnssector waar je zelf wil. Zo kan je je eigen basisvaardigheden verruimen en verdiepen in een doelgroep en organisatie naar keuze.

Interesse?

Coördinatie : Benny Nieto
Administratie : Griet De Wulf

09 218 89 36

Meer weten?

Er vinden infosessies plaats in januari, juli & augustus. Kom zeker eens langs op één van deze infomomenten

 

<<<   Terug naar de hoofdpagina van ‘opvoeder/begeleider in de jeugd- en gehandicaptenzorg’

 • Hoe kan je inschrijven?

  Inschrijven is alleen mogelijk na het volgen van een infomoment.

  Bekijk de datum van het eerstvolgende infomoment
  Inschrijven hoeft niet. Je kan gewoon langskomen.

   

  We organiseren infosessies in januari, juli en augustus

 • Vragen

  JE HEBT EEN INFOMOMENT GEVOLGD, EN …
  … je combineert de opleiding JGZ met AAV om je diploma secundair te behalen?
  … je combineert de opleiding JGZ met de opleiding ZK (zorgkundige)?
  … je zit nog met vragen?
  … je wil vrijstellingen aanvragen?
  … je wil een persoonlijk, individueel gesprek?

  Als je op één van bovenstaande vragen een ‘JA’ hebt geantwoord, dan vraag je een trajectgesprek aan!
  Je kan hiervoor een afspraak maken via een mailtje aan

  Contactgegevens:
  Coördinatie : Benny Nieto
  Administratie : Griet De Wulf

  09 218 89 36

 • Praktische info

  Locatie:
  De lessen gaan door op onze lesplaats in Sint-Amandsberg (E. Tinelstraat 92)

   

  Kostprijs
  De kostprijs wordt opgesplitst in een gedeelte inschrijvingsgeld en een gedeelte cursusgeld.

  Voor het inschrijvingsgeld betaal je € 1,50 per lestijd met een limiet van € 300 per semester.

   

  In sommige gevallen heb je recht op een gedeeltelijke of volledige vrijstelling van het inschrijvingsgeld. Je moet hiervoor het juiste attest kunnen voorleggen. Bekijk of jouw situatie recht geeft op vermindering van het inschrijvingsgeld.

 • Door de overheid erkende diploma's en getuigschriften

  Je behaalt het certificaat ‘jeugd- en gehandicaptenzorg’. Als je reeds een diploma secundair hebt of je combineert met Aanvullende Algemene Vorming dan behaal je het diploma ‘jeugd- en gehandicaptenzorg.

 • Wat na deze cursus?

  Cursisten en afgestudeerden van de opleiding werken in de volgende sectoren.

  Het merendeel (80%) werkt in:

  • de zorg voor mensen met een handicap (verstandelijke handicap, motorische handicap,..): orthopedagogische centra, medisch-pedagogische instellingen, dagcentra, beschermd of beschut wonen …
  • Bijzondere Jeugdbijstand (jongeren in/uit een problematische gezinssituatie)

  maar ook in:

  • Jeugd- en jongerenwerk: centra voor kind- en gezinsondersteuning, kinderdagverblijven, buitenschoolse kinderopvang, stedelijke en onafhankelijke jeugddiensten, …
  • Onderwijs: schoolinternaten, …
   Algemeen welzijnswerk: crisisopvangcentra, vluchthuizen, …
   Geestelijke gezondheidszorg: kinder- en jeugdpsychiatrische diensten, tehuizen voor kinderen met autisme, …