Zoek cursussen
Vul één of meerdere velden in

Veelgestelde vragen

Wat kost een opleiding?

De totaalprijs van een opleiding hangt af van het aantal lesuren. Elke opleiding kost 1,50 euro per lesuur. Een cursus van 60 lestijden bijvoorbeeld kost dan 90 euro, een cursus van 120 lestijden kost dan 180 euro. Deze prijzen zijn exclusief cursusmateriaal zoals handboeken, hand-outs, syllabi of verplicht aan te kopen materialen. De prijzen voor cursusmateriaal variëren al naargelang de cursus.  Een overzicht van deze kosten wordt meegedeeld bij inschrijving of tijdens de eerste les.

Zijn er kortingen?

Al naargelang je sociaal economisch statuut kan je genieten van een gedeeltelijke of een volledige vrijstelling van betaling inschrijvingsgeld. Meer info over de vrijstellingsvoorwaarden

Kan ik betalen met opleidingscheques?

Het Perspectief is een erkende opleidingsverstrekker en mag opleidingscheques aanvaarden voor beroepsopleidingen die erkend zijn binnen het stelsel van Vlaams opleidingsverlof.  Je hoeft echter geen Vlaams opleidingsverlof aan te vragen om gebruik te mogen maken van opleidingscheques. Meer info over de opleidingscheques.

Hoe kan ik inschrijven?

Inschrijven kan tijdens de inschrijfmomenten op het secretariaat of in vele gevallen ook online. Telefonisch kan er niet worden ingeschreven. Meer info over de inschrijfmomenten

Hoe kan ik online inschrijven?

Meer info over online inschrijven 

Wat heb ik nodig voor een inschrijving?

Een geldig identiteitsbewijs. Indien je recht hebt op een (gedeeltelijke) vrijstelling het document dat de vrijstelling rechtvaardigt. Eventuele eerder behaalde diploma’s voor wie inschrijft in een hoger jaar, de lerarenopleiding of een HBO 5 opleiding.

Kan iedereen zomaar inschrijven?

Wie 16 jaar oud wordt tijdens het schooljaar van inschrijving, kan een opleiding volgen. Als je 15 jaar bent en 2 jaar secundair onderwijs met vrucht achter de rug hebt, word je ook toegelaten. Om toegelaten te worden tot een opleiding van het hoger beroepsonderwijs moet je voldaan hebben aan de deeltijdse leerplicht. Dit betekent dat je op het ogenblik van de inschrijving 18 jaar bent. Indien de inschrijving plaatsvindt tussen 1 september en 31 december, dan moet je 18 worden voor 31 december van hetzelfde kalenderjaar. Meer info over de toelatingsvoorwaarden

Kan ik meteen instappen in een hoger jaar van een opleiding?

Wie een geldig studiebewijs voorlegt of slaagt voor een niveautest kan meteen instappen in een hoger jaar van een opleiding. Niveautesten worden per departement op geregelde tijdstippen georganiseerd.

Kan ik gebruik maken van het Vlaams opleidingsverlof?
(voorheen Betaald Educatief Verlof = BEV)

Vanaf 1 september 2019 wordt betaald educatief verlof (BEV) vervangen door Vlaams opleidingsverlof (VOV). De meeste van onze opleidingen komen in aanmerking voor het Vlaams opleidingsverlof. Ook opleidingen die voorheen niet in aanmerking kwamen voor Betaald educatief verlof!

De databank met opleidingen is momenteel nog niet volledig en wordt de komende maanden bijgewerkt. Heb je twijfels of je in aanmerking komt? Neem dan gerust contact op met onze secretariaatsmedewerkers.

Ben je een opleiding gestart in het stelsel van Betaald educatief verlof en komt deze opleiding niet voor in de opleidingsdatabank? Dan kun je toch de opleiding verderzetten én Betaald educatief verlof blijven opnemen (tot december 2020).

Ben ik verplicht om elke les aanwezig te zijn?

Probeer je afwezigheden zoveel mogelijk te staven aan de hand van een doktersattest of een verklaring van de werkgever wanneer je verhinderd bent door het werk of door vakantie. Ben je afwezig? Stuur dan een mail naar

Is er les tijdens de schoolvakanties?

Tijdens de officiële schoolvakanties en op wettige feestdagen is er geen les. Een overzicht van de vakanties vind je op je inschrijfformulier en op onze schoolkalender.

Moet ik een examen afleggen op het einde van een cursus?

Een groot deel van ons cursussen worden afgesloten met een eindexamen. Het examenreglement kan door cursisten worden geraadpleegd op het online leerplatform of kan worden opgevraagd via

Krijg ik een studiebewijs na de cursus?

Wie slaagt voor de cursus krijgt tijdens de feedbackles aan het einde van een cursus of opleiding een officieel studiebewijs in de vorm van een deelcertificaat of certificaat (indien cursisten een volledige richtgraad hebben afgewerkt.)

Kan ik een behaald diploma of certificaat opnieuw aanvragen?

Ben je een diploma of certificaat dat je bij ons behaalde verloren?
Gebruik dit formulier, we sturen je na controle een attest van diplomering via de post.

Kan een inschrijving gewijzigd of geannuleerd worden?

In sommige gevallen is het mogelijk om van cursus te veranderen en de inschrijving te laten wijzigen.
Een inschrijving kan geannuleerd worden binnen de 14 dagen na de inschrijving of na de start van de cursus. Het betaalde inschrijvingsgeld wordt dan volledig terugbetaald via overschrijving.
Je dient je met het inschrijvingsbewijs tot het secretariaat van het centrum te wenden om een inschrijving te annuleren.
Latere annuleringen worden niet aanvaard.

  Inschrijven nieuwsbrief
  Blijf op de hoogte van nieuwe cursussen, interessante tips en weetjes uit Het Perspectief.
  Neen bedankt
  Je kan je op elk moment weer afmelden door te klikken op 'uitschrijven' onderaan elke nieuwsbrief.
  Lees onze privacyverklaring
  Mis niks. Meld je vandaag nog aan.
  ×
  ×