Zoek cursussen
Vul één of meerdere velden in

Vrijstellingen

Vrijstelling van betaling of gedeeltelijke vrijstelling van betaling

De kostprijs van de opleidingen wordt opgesplitst in een gedeelte inschrijvingsgeld en een gedeelte cursusgeld (gebruik van materiaal, cursussen, gastdocenten, handboeken, video’s, cd’s,…). Het inschrijvingsgeld wordt bepaald door het Departement Onderwijs van de Vlaamse Gemeenschap. Het cursusgeld varieert per module.

Je kan als cursist volledig of gedeeltelijk vrijgesteld worden van betaling van het inschrijvingsgeld. Hieronder vind je een overzicht van wie in aanmerking komt voor deze vrijstelling.
Ben je (gedeeltelijk) vrijgesteld van betaling? Bezorg ons bij inschrijving het attest waaruit dit blijkt.

Wie zijn volledig vrijgesteld van het inschrijvingsgeld?

 • Cursisten met een inkomen via maatschappelijke dienstverlening of met een leefloon, of die ten laste zijn van personen die onder één van deze categorieën vallen.
 • Asielzoekers die materiële hulp krijgen.
 • Cursisten jonger dan 16 jaar die op basis van een samenwerkingsovereenkomst tussen een secundaire school en een Centrum voor Volwassenenonderwijs Nederlands tweede taal volgen.
 • Cursisten die een wachtuitkering of werkloosheidsuitkering krijgen en die een opleiding volgen die door de VDAB erkend is in het kader van een traject naar werk.
 • Niet-werkende verplicht ingeschreven werkzoekenden die nog geen recht hebben op een wachtuitkering.
 • Inburgeraars die een inburgeringscontract hebben ondertekend of een inburgeringsattest behaald hebben. Dit geldt enkel als zij een opleiding Nederlands tweede taal richtgraad 1 of 2 volgen.

Wie betalen 0,30 euro per lestijd?

 • Cursisten met een wachtuitkering of een werkloosheidsuitkering, voor alle opleidingen die niet gevolgd worden in een door de VDAB erkend traject naar werk.
 • Cursisten in een stelsel van werkloosheid met bedrijfstoeslag (SWT – voorheen ook gekend als bruggepensioneerden) op basis van een bewijs SWT van de RVA of van een vakbon.
 • Alle cursisten die in het bezit zijn van een van de volgende attesten of die ten laste zijn van een persoon die in het bezit is van een van de volgende attesten:
  • een attest, uitgereikt door de bevoegde overheid, dat een arbeidsongeschiktheid van ten minste 66% aantoont,
  • een attest dat je recht hebt op een integratietegemoetkoming voor personen met een handicap,
  • een attest dat je ingeschreven bent bij het Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap.
 • Alle cursisten die gedurende twee opeenvolgende jaren opleiding gevolgd hebben in een Centrum voor Basiseducatie gedurende ten minste 120 lestijden en dit voorafgaand aan het jaar van inschrijving in een Centrum voor Volwassenenonderwijs.

Wie betalen 0,60 euro per lestijd?

Cursisten voor een opleiding Nederlands tweede taal die niet tot een van hoger vermelde categorieën behoren.

  Inschrijven nieuwsbrief
  Blijf op de hoogte van nieuwe cursussen, interessante tips en weetjes uit Het Perspectief.
  Neen bedankt
  Je kan je op elk moment weer afmelden door te klikken op 'uitschrijven' onderaan elke nieuwsbrief.
  Lees onze privacyverklaring
  Mis niks. Meld je vandaag nog aan.
  ×
  ×